| |     Ћирилица | English  
Finansijski sektor

Dvadesetpet nesolventnih banaka koje su predstavljale dve trećine bankarskog sektora, je likvidirano i stavljeno pod stečaj. Odlučne mere stavljanja četiri najveće banke u državnom vlasništvu pod stečaj početkom 2002. godine, odigrale su presudnu ulogu u vraćanju poverenja građana u bankarski sektor. Agenciji za sanaciju, stecaj i likvidaciju banaka dato je ovlašćenje da administrira bankama u postupku stečaja. Izdat je veći broj dozvola za rad, uglavnom stranim bankama, što odražava rastuće poverenje kod stranih partnera u srpski bankarski sistem.

Verzija za štampu
Ekonomija
Politika tranzicije
Poslovno okruženje
Finansijski sektor
Privatizacija