| |     Ћирилица | English  
Putne isprave
- BIOMETRIJSKI PASOŠI – PODNOŠENJE ZAHTEVA I PREUZIMANJE PASOŠA
- NESTANAK PASOŠA I IZDAVANJE NOVOG PASOŠA
- NESTANAK PASOŠA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU
- NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


BIOMETRIJSKI PASOŠI – PODNOŠENJE ZAHTEVA I PREUZIMANJE PASOŠA

Termin za podnošenje zahteva за biometrijski pasoš može se zakazati isključivo elektronskim putem. (ovde)

Molimo da pre zakazivanja termina proverite da li posedujete potrebna dokumenta za podnošenja zahteva. Za svako lice je potrebno da se zakaže poseban termin. Isto važi i za maloletnu decu (uključujući i bebe). Zahtev za biometrijski pasoš se neće moći podneti bez zakazanog termina.

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Konzularno odeljenje u vreme zakazanog termina. Ne postoje formulari za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka traje do 30 minuta.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- originalno uverenje o državljanstvu, ne starije od godinu dana (na uvid)
- originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat od organa R.Srbije, ne stariji od godinu dana (na uvid)
- plavi pasoš. Ukoliko lice ne poseduje plavi pasoš neophodan je drugi dokument kojim se potvrđuje identitet kao što su lična karta ili vozačka dozvola (na uvid). Lica koja već poseduju biometrijsku ličnu kartu, potrebno je da istu ponesu sa sobom. Lica koja imaju upisane različite adrese prebivališta u R. Srbiji u postojećem pasošu i ličnoj karti, poželjno je da donesu na uvid i ličnu kartu ili kopiju iste.
- dokaz o boravku u SAD, odnosno, inostranstvu (zelena karta, radna dozvola, američki pasoš, američka vozačka dozvola, važeća američka viza i dr) ukoliko podnosilac ima regulisani boravak
- konzularna taksa u iznosu od 83 dolara se može platiti isključivo u gotovom ili Money Order-om.

Podnosilac zahteva će biti fotografisan u Konzularnom odeljenju tokom podnošenja zahteva.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca (pasoši se izrađuju u R.Srbiji). Podnosilac zahteva preuzima pasoš lično, dolaskom u Konzularno odeljenje, pošto je prethodno obavešten od Ambasade da je biometrijski pasoš urađen i dostavljen Ambasadi radi uručenja. Za preuzimanje pasoša nije potrebno zakazivati termin.
Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:
- ovlašćenje (Ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeneo ispred notara. Uzorak ovlašćenja možete pogledati ovde)
- pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
- važeći pasoš ovlašćenog lica.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost na srpskom jeziku roditelja koji nije prisutan. Uzorak izjave možete pogledati ovde. Izjava roditelja mora biti potpisana pred notarom. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin.

Ukoliko je izjava drugog roditelja data na engleskom jeziku, neophodno je podneti prevod iste na srpski jezik čiju će tačnost potvrditi i overiti Ambasada uz naplatu konzularne takse od 34.00 američka dolara.

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:
a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)
b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u R.Srbiji.

Ambasada će biti u mogućnosti da navedenim kategorijama građana izda pasoš (plavi pasoš SR Jugoslavije) ili putni list. Po zakonu, dužnost je građana da ova statusna pitanja prethodno reše. Ovakvi zahtevi se u zemlji rešavaju prioritetno.


NESTANAK PASOŠA I IZDAVANJE NOVOG PASOŠA

Državljani R.Srbije koji su izgubili ili im je ukraden važeći pasoš neophodno je najpre da prijave nestanak pasoša američkoj policiji i da o istom dobiju potvrdu / izveštaj. Nakon toga se može podneti zahtev za izdavanje novog biometrijskog pasoša. Istovremeno se pokreće i procedura za proglašenje nestalog pasoša nevažećim.

Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti jedino ukoliko je prethodno zakazan termin za podnošenje zahteva. Termin za podnošenje zahteva se može zakazati isključivo elektronskim putem.(ovde)

Molimo da pre zakazivanja termina proverite da li posedujete potrebna dokumenta za podnošenja zahteva. Za svako lice je potrebno da se zakaže poseban termin. Isto važi i za maloletnu decu (uključujući i bebe). Zahtev za biometrijski pasoš se neće moći podneti bez zakazanog termina.

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Konzularno odeljenje u vreme zakazanog termina. Ne postoje formulari za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš. Podnošenje zahteva traje do 30 minuta.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je priložiti sledeća dokumenta:
- originalno uverenje o državljanstvu, ne starije od godinu dana (na uvid)
- originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat od organa R.Srbije, ne stariji od godinu dana (na uvid)
- dokument kojim se potvrđuje identitet kao što su lična karta, vozačka dozvola ili stari pasoš (na uvid). Lica koja već poseduju biometrijsku ličnu kartu, potrebno je da istu ponesu sa sobom
- dokaz o boravku u SAD (zelena karta, radna dozvola, američki pasoš, američka vozačka dozvola, važeća američka viza i dr) ukoliko podnosilac ima regulisani boravak
- izveštaj policije da ste prijavili kradju, odnosno, nestanak pasoša
- troškovi oglašavanja izgubljenog pasoša nevažećim u iznosu od 106.00 dolara može se platiti u gotovom ili Money Order-om.
- konzularna taksa i troškovi novog biometrijskog pasoša u iznosu od 76.00 dolara mogu se platiti u gotovom ili Money Order-om.

Podnosilac zahteva će biti fotografisan u Konzularnom odeljenju tokom podnošenja zahteva.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca (pasoši se izrađuju u R.Srbiji). Podnosilac zahteva preuzima pasoš lično, dolaskom u Konzularno odeljenje, pošto je prethodno obavešten od Ambasade da je biometrijski pasoš urađen i dostavljen Ambasadi radi uručenja. Prilikom uručenja pasoša, podnosiocu zahteva će biti uručeno i rešenje o proglašenju nestalog pasoša nevažećim. Za preuzimanje pasoša nije potrebno zakazivati termin.
Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju ovlašćeno lice je potrebno da donese sledeće:
- ovlašćenje (Ovlašćenje mora da bude napisano na srpskom jeziku i overeneo ispred notara. Uzorak ovlašćenja možete pogledati ovde)
- pasoš podnosioca zahteva (radi poništenja)
- važeći pasoš ovlašćenog lica.


NESTANAK PASOŠA - PUTNI LIST ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u R.Srbiju i važi do mesec dana. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Zahtev za izdavanje putnog lista se može podneti lično u Konzularnom odeljenju Ambasade ili putem pošte.

Za izdavanje putnog lista je potrebno da se dostavi sledeće:
- štampanim slovima popunjen i potpisan formular MS Word
- izveštaj policije da ste prijavili krađu, odnosno gubitak pasoša
- izjavu da ste izgubili pasoš (izjava - MS Word ili - PDF format)
- dve istovetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 centimetara, koje verno odražavaju lik (snimljene spreda - ne profili ili poluprofil, bez kape ili marame)
- originalni dokument za utvrđivanje identiteta (važeća lična karta ili vozačka dozvola izdata u R.Srbiji)
- dokaz o državljanstvu Republike Srbije - uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana
- "Money Order" naslovljen na Ambasadu Republike Srbije ("Embassy of the Republic of Serbia"). Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 60.00 dolara. Taksa se može platiti i u gotovom novcu ukoliko se zahtev podnosi lično dolaskom u Ambasadu.
- Zahtev dostaviti preporučenom poštom i priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom ukoliko zahtev podnosite putem pošte.NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje: S obzirom da boravim u Kaliforniji molim da me obavestite gde u SAD mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?
Odgovor Ambasade: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od tri diplomatsko-konzularna predstavništva R.Srbije u SAD. To su: Ambasada u Vašingtonu i konzulati u Njujorku i Čikagu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.

Pitanje: S obzirom da boravim na Floridi da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?
Odgovor Ambasade: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).

Pitanje: Boravim u SAD dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu iz Srbije?
Odgovor Ambasade: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina:
- lično, ukoliko putujete u Srbiju
- preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili on line.
- preko Ambasade – pogledajte na sajtu Konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije
- preko agencije My Idea iz Beograda, preko koje dokumenta možete naručiti on line, www.myidea.rs

Pitanje: Na vašem sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa R.Srbije. S obzirom da sam rodjen u Sloveniji da li prihvatate slovenački izvod iz matične knjige rodjenih?
Odgovor Ambasade: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš može se podneti izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Istovremeno vas obaveštavamo da postoji zakonska mogućnost da i u Srbiji, ukoliko imate prebivalište, budete upisani u matičnu knjigu rođenih i da vam se nakon toga izda srpski izvod iz matične knjige rođenih. Zahtev za upis morate da podnesete nadležnom matičaru u Srbiji.

Pitanje: Na koji način ću biti obavešten o preuzmanju novog pasoša?
Odgovor Ambasade: Po prijemu vašeg novog pasoša Ambasada će vas putem E-mail-a obavestiti da je primila vaš pasoš i da možete da dodjete u Ambasadu radi uručenja. Obaveštenje se dostavlja na E-mail adresu kojom ste se registrovali prilikom zakazivanja termina za podnošenje zahteva za pasoš.

Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Vašington radi preuzimanja biometrijskog pasoša?
Odgovor Ambasade: Neophodno je da dodjete u Vašington da lično preuzimete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32 Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“. Molimo da detalje u vezi sa preuzimanjem pasoša putem ovlašćenog lica pogledate u gornjem delu ove stranice (BIOMETRIJSKI PASOŠI – PODNOŠENJE ZAHTEVA I PREUZIMANJE PASOŠA).

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li u Ambasadi mogu da ovlastim prijatelja da preuzme moj novi pasoš?
Odgovor Ambasade: U Ambasadi možete overiti ovlašćenje. Potrebno ja da pripremite tekst ovlašćenja i da isto potpišete pred službenikom u Konzularnom odeljenju Ambasde. Za overu ovlašćenja u Ambasadi se plaća konzularna taksa u iznosu od 62.00 dolara. Napominjemo da Ambasada prihvata ovlašćenje za podizanje pasoša i kada je potpisano pred američkim notarom.

Pitanje: Da li postoji određeno vreme u koje se može preuzeti biometrijski pasoš?
Odgovor Ambasade: Biometrijski pasoši se uručuju svakog radnog dana od 12,00 do 13,00, osim srede kada se pasoši mogu preuzeti od 10,00 do 13,00 časova. Napominjemo da Ambasada ne prima stranke u dane srpskih i američkih praznika. Informaciju o praznicima kada je Ambasada zatvorena možete naći na sajtu Ambasade – Konzularne usluge/Adresa i radno vreme.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku?
Odgovor Ambasade: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Zahtev za biometrisjki pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Putujem u Srbiju pa me interesuje da li bih mogao tamo da podignem moj novi pasoš?
Odgovor Ambasade: S obzirom da ste podneli zahtev u Ambasadi u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Promenio sam e-mail u odnosu na adresu koju sam prijavio prilikom regsitracije za zakazivanje termina. Da li je potrebno to da prijavim?
Odgovor Ambasade: Veoma je važno da prijavite promenu vaše e-mail adrese. Savetujemo vam da to učinite odmah i to na našem sajtu gde ste zakazali termin za podnošenje zahteva. Potrebno je da se ulogujete, izaberete opciju “Change Profile“ i onda promenite vašu e-mail adresu. To je važno zato što ćete obaveštenje o preuzimanju pasoša dobiti na e-mail adresu koju ste prijavili. Ambasada ne snosi odgovornost ako navedeno ne učinite i time obaveštenje o preuzimanju pasoša dobijete na e-mail adresi koja nije više aktuelna.

Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Ambasadu radi preuzimanja pasoša?
Odgovor Ambasade: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Ambasadu. Tom prilikom, neophodno je da poneste vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina radi poništenja istog.

Pitanje: Obavešten sam od strane Ambasade da je moj novi biometrijski pasoš stigao i da mogu da dodjem da ga podignem. Zbog ranije planiranog puta, molim da me obavestite da li još uvek mogu da putujem sa plavim pasošem.
Odgovor Ambasade: Sa plavim pasošem možete nesmetano da putujete sve do zakonski predviđenog roka do kada će pasoši na obrascu SR Jugoslavije, odnosno, plavi pasoši važiti. Vaš biometrijski pasoš će postati aktivan tek pošto isti preuzmete u Ambasadi.

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Ambasada zadržati moj plavi pasoš?
Odgovor Ambasade: Ambasada ne zadržava plavi pasoš već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.

Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša da li će Ambasada zadržati moj plavi pasoš?
Odgovor Ambasade: Ambasada ne zadržava plavi pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.


Za dodatne informacije u vezi sa putnim ispravama obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade na E-mail consular@serbiaembusa.org ili na telefon 202-332-0333, lokal 103.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Šta mogu konzulati, a šta ne mogu
VIZE
Putovanje državljana Srbije u šengenske zemlje
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Putne isprave
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Obaveštenja o carini
Državljanstvo Republike Srbije
Prijava rođenja deteta
Prijava braka
Prenos umrlog lica (ili urne) u Srbiju
Overa potpisa, sastavljanje i overa punomoćja
Vojna obaveza
Prijava stranaca za privremeni boravak u Srbiji
Usvojenje deteta
Unošenje kućnih ljubimaca i životinja u Srbiju
Prijavljivanje i evidentiranje oduzete imovine
Druge usluge
Adresa i radno vreme