| |     Ћирилица | English  
Prenos umrlog lica (ili urne) u Srbiju
Za prenos posmrtnih ostataka državljana Republike Srbije radi sahrane u Srbiji, neophodna je sprovodnica za prenos koju izdaje ova Ambasada ili Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu ili Njujorku, u zavisnosti od toga u kojoj je saveznoj državi boravio, odnosno, preminuo.

Za izdavanje sprovodnice potrebno je dostaviti sledeće:

• Zahtev porodice za izdavanje sprovodnice
• Važeći pasoš Republike Srbije preminule osobe. Ukoliko preminulo lice nije imalo važeći pasoš, potrebno je dostaviti uverenje o državljanstvu R.Srbije i dokument sa fotografijom kojom se potvrdjuje identitet preminule osobe (lična karta, vozačka dozvola, stari pasoš)
• Američki izvod iz matične knige umrlih (Certificate of Death)
• Potvrda nadležnog američkog organa da lice nije umrlo od zarazne bolesti
• Potvrda Funeral Home-a da posmrtni ostaci nisu sahranjivani, da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima i da je kovčeg obložen pocinkovanim limom
• Pismo Funeral Home-a u kome će biti naveden plan prevoza (flight itinerary), datum i mesto upućivanja posmrtnih ostataka iz SAD, odnosno datum i mesto kada će biti dopremljeni u Srbiju. Ukoliko će posmrtni ostaci biti preneti u pratnji nekog lica, dostaviti ime dotičnog lica
• Konzularnu taksu za izdavanje sprovodnice koja iznosi 9 dolara, i plaća se putem Money Order-a koji glasi na Ambasadu Republike Srbije ("Embassy of the Republic of Serbia")
• Zahtev dostaviti preporučenom poštom i obavezno priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za preporučenu poštu.
Ako preminulo lice nije državljanin Republike Srbije, potrebno je priložiti i potvrdu da je obezbedjeno grobno mesto za sahranu u Srbiji.

Ako je smrt nastupila kao posledica velikih boginja ili kuge, sprovodnica se može izdati samo na osnovu saglasnosti nadležnog organa u Srbiji.

Za izdavanje sprovodnice za prenos urne potrebna su sva dokumenta kao i kada je u pitanju prenos posmrtnih ostataka.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

Verzija za štampu
Konzularne usluge
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Šta mogu konzulati, a šta ne mogu
VIZE
Putovanje državljana Srbije u šengenske zemlje
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Putne isprave
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Obaveštenja o carini
Državljanstvo Republike Srbije
Prijava rođenja deteta
Prijava braka
Prenos umrlog lica (ili urne) u Srbiju
Overa potpisa, sastavljanje i overa punomoćja
Vojna obaveza
Prijava stranaca za privremeni boravak u Srbiji
Usvojenje deteta
Unošenje kućnih ljubimaca i životinja u Srbiju
Prijavljivanje i evidentiranje oduzete imovine
Druge usluge
Adresa i radno vreme